شیر قبل از رگلإتور
معرفی
شیر مخروطی فولإدی
سه راهی انشعاب
اتصالإت
تماس با ما
 
در باره ما شیر مخروطی فولإدی شیر قبل از رگلإتور سه راهی انشعاب اتصالإت تماس با ما
 
   
شیر مخروطی فولإدی
 
         
و مشخصاتAPI,6Dشیرهای فولإدی مخروطی 2 تا 6 اینچ جوشی و فلإنچی مطابق استاندارد
تولید می شود و سطح آب بندی بدنه و مغزی شیر پس از
N.I.G.C
مشخصات مورد قبول
.تراشکاری بطور دقیق سنگ کاری می شود تا کیفیت سطح آنها به بالإترین حد لإزم برسد
سطح سنگ کاری و لپینگ کاری شده .جهت انطباق کامل عملیات لپینگ کاری انجام می شود
مغزی طی مراحل متعدد آماده سازی می شود تا سختی سطحی یا نیکل الکترولس یا
(P.T.F.E)
پس از این مرحله طی مراحل دیگری پوشش تفلون صنعتی
.کرم سخت شود
.می شود
طراحی و اجرای دقیق سیستم راهگاه گریس کاری همراه با کیفیت پوشش سطح مغزی باعث
می شود تا مقاومت شیر در مقابل خورندگی افزایش یافته ضریب اصطکاک به حداقل ممکن
دو انتهای بدنه شیر جوشی مورد
.برسد و گشتاور باز و بسته شدن در حد مطلوب حفظ شود
.تست ترک یابی برای کلیه بدنه ها انجام می شود
.آزمایش رادیوگرافی قرار می گیرد
.در هر مرحله از ریختگری آزمایش آنالیز شیمیایی- خواص مکانیکی و متالوگرافی بعمل میاید
دقت در اجرا عملیات حرارتی بعد از ریخته گری و بررسی کیفیت ظاهری و رادیو گرافی بر اساس
.از نکات مهم در استفاده از قطعات شیر می باشد
ASTM-E466 , MSS-SP-54 ,MSS-SP-55
.......
   
 
... Home
Copyright © Ticham 2005 All rights reserved.Designed by M.H.R.